Mai, T. Q., Đoàn, T. L., Phạm, V. Điệp và Hoàng, Đình Âu (2024) “ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ HÌNH ẢNH CỘNG HƯỞNG TỪ CỦA BỆNH CƠ TIM XỐP TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI”, Tạp chí Y học Việt Nam, 539(2). doi: 10.51298/vmj.v539i2.9784.