Nguyễn, M. P., Hoàng, T. T. và Tạ, T. T. (2024) “KẾT QUẢ CHĂM SÓC ĐIỀU DƯỠNG BỆNH NHI NHIỄM KHUẨN HÔ HẤP DƯỚI TẠI TRUNG TÂM HÔ HẤP BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG NĂM 2023”, Tạp chí Y học Việt Nam, 539(2). doi: 10.51298/vmj.v539i2.9786.