Lê, T. Đường, Ngô, Q. D., Trần, Đức T., Ngô, X. Q. và Lê, V. Q. (2024) “KẾT QUẢ SỚM PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐƯỜNG MIỆNG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ TUYẾN GIÁP THỂ BIỆT HÓA Ở NAM GIỚI”, Tạp chí Y học Việt Nam, 539(2). doi: 10.51298/vmj.v539i2.9790.