Chung, T. M. N., Trần, Q. H. và Lâm, Đức T. (2024) “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ XỬ TRÍ SẢN KHOA Ở THAI PHỤ TIỀN SẢN GIẬT TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA SA ĐÉC”, Tạp chí Y học Việt Nam, 539(2). doi: 10.51298/vmj.v539i2.9792.