Trương, P. H. (2024) “HẠ KALI MÁU VÀ CÁC KẾT CỤC NỘI VIỆN TRÊN BỆNH NHÂN NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP: NGHIÊN CỨU CẮT NGANG TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY”, Tạp chí Y học Việt Nam, 539(2). doi: 10.51298/vmj.v539i2.9793.