Nguyễn, G. P. và Trần, Đức H. (2024) “KHẢO SÁT ĐỘ DÀY LỚP NỘI TRUNG MẠC ĐỘNG MẠCH CẢNH CHUNG Ở NGƯỜI BỆNH NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP”, Tạp chí Y học Việt Nam, 539(2). doi: 10.51298/vmj.v539i2.9795.