Danh, X. M. và Nguyễn, Q. T. (2024) “KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ THAI NGOÀI TỬ CUNG BẰNG PHẪU THUẬT NỘI SOI: NGHIÊN CỨU CẮT NGANG MÔ TẢ”, Tạp chí Y học Việt Nam, 539(2). doi: 10.51298/vmj.v539i2.9797.