Phạm, T. A. và Vũ, Đức T. (2024) “ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SỚM CỦA PHẪU THUẬT CẮT GAN NHỎ THEO GIẢI PHẪU ĐIỀU TRỊ UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN”, Tạp chí Y học Việt Nam, 539(2). doi: 10.51298/vmj.v539i2.9804.