Đồng, X. T., Ninh, Q. Đạt và Tạ, A. T. (2024) “NỒNG ĐỘ CỦA MỘT SỐ IMMUNOGLOBULINE Ở BỆNH NHI NHIỄM KHUẨN HUYẾT NẶNG ĐIỀU TRỊ TẠI KHOA ĐIỀU TRỊ TÍCH CỰC NỘI KHOA, BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG”, Tạp chí Y học Việt Nam, 539(2). doi: 10.51298/vmj.v539i2.9805.