Trần, V. L., Hà, N. M. và Nguyễn, T. T. H. (2024) “ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG VẬN ĐỘNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở NGƯỜI BỆNH SA SÚT TRÍ TUỆ CAO TUỔI”, Tạp chí Y học Việt Nam, 539(2). doi: 10.51298/vmj.v539i2.9810.