Lê, T. T. H., Nguyễn, Đức A., Trương, T. T. D., Phạm, M. H., Hoàng, T. L. C. và Nguyễn, N. A. (2024) “THỰC TRẠNG RỐI LOẠN LO ÂU XÃ HỘI Ở SINH VIÊN CHÍNH QUY NĂM THỨ NHẤT TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y – DƯỢC, ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN NĂM 2023”, Tạp chí Y học Việt Nam, 539(2). doi: 10.51298/vmj.v539i2.9811.