Trần, M. T., Ngô, T. T. và Võ , Q. M. (2024) “ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CẮT DỊCH KÍNH BƠM SILICONE KẾT HỢP ĐAI CỦNG MẠC TRONG ĐIỀU TRỊ BONG VÕNG MẠC CÓ LỖ RÁCH TĂNG SINH”, Tạp chí Y học Việt Nam, 539(2). doi: 10.51298/vmj.v539i2.9812.