Phạm, V. D. và Đồng, T. T. (2024) “ ỨNG DỤNG KĨ THUẬT SIÊU ÂM TIM THAI TRONG SÀNG LỌC, CHẨN ĐOÁN TRƯỚC SINH TẠI CÁC CƠ SỞ Y TẾ CÔNG TỈNH NINH BÌNH”, Tạp chí Y học Việt Nam, 539(2). doi: 10.51298/vmj.v539i2.9813.