Trần, V. V. (2024) “NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH CHẤN THƯƠNG CỘT SỐNG THẮT LƯNG TRÊN CẮT LỚP VI TÍNH ĐA DÃY”, Tạp chí Y học Việt Nam, 539(2). doi: 10.51298/vmj.v539i2.9814.