Lê, M. S., Nguyễn, V. P., Nguyễn, Q. H., Đoàn, L. V., Phạm, V. A. Q., Nguyễn, T. L., Ngô, Đức Q. và Nguyễn, V. Đạt (2024) “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ GÃY KÍN XƯƠNG GÓT BẰNG PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG NẸP KHÓA TẠI KHOA PHẪU THUẬT CHẤN THƯƠNG CHUNG - BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC”, Tạp chí Y học Việt Nam, 539(2). doi: 10.51298/vmj.v539i2.9815.