Đỗ, A. T. và Nguyễn, T. T. T. (2024) “CÁC YẾU TỐ TIÊN LƯỢNG TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ BÀNG QUANG NÔNG BẰNG BCG NỘI BÀNG QUANG TẠI BỆNH VIỆN K”, Tạp chí Y học Việt Nam, 539(2). doi: 10.51298/vmj.v539i2.9817.