Phùng, D. H. S., Hoàng, T. A., Hoàng, T. H. và Vũ, Đức T. (2024) “ẢNH HƯỞNG CỦA HÌNH THÁI GIẢI PHẪU QUAI ĐỘNG MẠCH CHỦ TRONG PHẪU THUẬT LÓC ĐỘNG MẠCH CHỦ LOẠI A CẤP TÍNH”, Tạp chí Y học Việt Nam, 539(2). doi: 10.51298/vmj.v539i2.9818.