Hồ, H. P., Cao, T. M. T. và Nguyễn, T. H. T. (2024) “ĐẶC ĐIỂM BỆNH NHÂN MẮC HEN PHẾ QUẢN BẬC 1 TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KIÊN GIANG”, Tạp chí Y học Việt Nam, 539(2). doi: 10.51298/vmj.v539i2.9819.