Lê, T. Đường, Ngô, Q. D., Nguyễn, D. T., Ngô, X. Q. và Lê, V. Q. (2024) “U DÂY THẦN KINH VII TRONG TUYẾN MANG TAI: BÁO CÁO CA LÂM SÀNG”, Tạp chí Y học Việt Nam, 539(2). doi: 10.51298/vmj.v539i2.9821.