Lê, V. P., Nguyễn, X. K., Phạm, V. V. và Hoàng, Đình A. (2024) “NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH SIÊU ÂM FIBROSCAN GAN Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÍP 2”, Tạp chí Y học Việt Nam, 539(2). doi: 10.51298/vmj.v539i2.9822.