Phạm, V. T. H., Hà, T. P. và Trần, Đức H. (2024) “NGHIÊN CỨU SỰ BIẾN ĐỔI SỨC CĂNG NHĨ TRÁI BẰNG SIÊU ÂM TIM Ở NGƯỜI MẮC BỆNH THẬN MẠN TÍNH GIAI ĐOẠN CUỐI TRƯỚC VÀ SAU GHÉP THẬN”, Tạp chí Y học Việt Nam, 539(2). doi: 10.51298/vmj.v539i2.9823.