Lê, T. L., Mai, T. C. và Nguyễn, T. H. (2024) “ĐÁNH GIÁ ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH VÀ MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA TẾ BÀO ĐÊ MŨI VỚI VIÊM XOANG TRÁN TRÊN CẮT LỚP VI TÍNH ĐA DÃY Ở BỆNH NHÂN VIÊM MŨI XOANG MẠN TÍNH”, Tạp chí Y học Việt Nam, 539(2). doi: 10.51298/vmj.v539i2.9825.