Trương, P. H. (2024) “BỆNH CƠ TIM THÂM NHIỄM AMYLOIDOSIS CHUỖI NHẸ: NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP LÂM SÀNG”, Tạp chí Y học Việt Nam, 539(2). doi: 10.51298/vmj.v539i2.9829.