Nguyễn, H. V., Trần, T. L., Phạm, P. T. và Lê, H. L. H. (2024) “ẢNH HƯỞNG CỦA EPSTEIN-BARR VIRUS ĐẾN SỰ BIỂU HIỆN GEN HK2 TRÊN BỆNH NHÂN U LYMPHO”, Tạp chí Y học Việt Nam, 539(2). doi: 10.51298/vmj.v539i2.9831.