Bùi, H. B., Nguyễn, T. H. T., Ngô, T. T. N. và Nguyễn, V. N. (2024) “ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN ĐAU DO NGUYÊN NHÂN THẦN KINH THEO THANG ĐIỂM LANSS Ở BỆNH NHÂN THOÁI HÓA CỘT SỐNG THẮT LƯNG TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI”, Tạp chí Y học Việt Nam, 539(2). doi: 10.51298/vmj.v539i2.9832.