Trịnh , T. A., Lưu, Q. K., Lê, V. H. T., Nguyễn, K. T. và Vũ, T. T. (2024) “NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT REAL-TIME PCR ĐỂ KIỂM TRA CHỈ TIÊU TỔNG SỐ VI KHUẨN HIẾU KHÍ TRONG GIỚI HẠN NHIỄM KHUẨN CỦA DƯỢC PHẨM”, Tạp chí Y học Việt Nam, 539(2). doi: 10.51298/vmj.v539i2.9834.