Nguyễn, T. H. M., Nguyễn, Q. T., Võ , T. H. N., Đặng, A. L., Đỗ, T. N. P., Đặng, T. B. T., Lê, T. N. L., Vũ, T. T. N., Lê, H. P., Nguyễn, T. T. H., Nguyễn, T. T. L., Nguyễn, T. B. N., Nguyễn, Đức N. Q. và Trần, T. T. T. (2024) “SỰ GẮN KẾT TRONG CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC TPHCM”, Tạp chí Y học Việt Nam, 539(2). doi: 10.51298/vmj.v539i2.9835.