Mai, H. P., Lưu, T. T. N. và Nguyễn, T. H. (2024) “MỘT SỐ NHẬN XÉT VỀ CƠN ĐAU VÙNG BỤNG Ở BỆNH NHÂN ĐIỀU TRỊ TẠI KHOA LÃO BỆNH VIỆN NGŨ HÀNH SƠN - TP ĐÀ NẴNG”, Tạp chí Y học Việt Nam, 539(2). doi: 10.51298/vmj.v539i2.9837.