Ong, V. P., Phạm, T. P. và Phạm, T. N. N. (2024) “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG CỦA BỆNH NHÂN NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG CẦN THƠ NĂM 2022 - 2024”, Tạp chí Y học Việt Nam, 539(2). doi: 10.51298/vmj.v539i2.9838.