Lê, Đức T. và Lâm, V. N. (2024) “KẾT QUẢ DÀI HẠN PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ PHÌNH ĐỘNG MẠCH CHỦ BỤNG DƯỚI THẬN KHÔNG VỠ TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY”, Tạp chí Y học Việt Nam, 539(1B). doi: 10.51298/vmj.v539i1B.9888.