Nguyễn, M. A., Mai, D. T. và Đinh, T. H. (2024) “ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VÀ CÁC YẾU TỐ TIÊN LƯỢNG TỐT SAU LẤY HUYẾT KHỐI Ở BỆNH NHÂN TẮC M2 ĐƠN ĐỘC”, Tạp chí Y học Việt Nam, 539(1B). doi: 10.51298/vmj.v539i1B.9889.