Lê, T. T. H. và Lê, D. L. (2024) “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ SẸO LỒI VÀNH TAI BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẪU THUẬT”, Tạp chí Y học Việt Nam, 539(1B). doi: 10.51298/vmj.v539i1B.9890.