Đào, Đức T. và Đoàn, V. N. (2024) “ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH NỘI SOI VÀ MÔ BỆNH HỌC CỦA POLYP ĐẠI TRỰC TRÀNG KÍCH THƯỚC DƯỚI 10 MM”, Tạp chí Y học Việt Nam, 539(1B). doi: 10.51298/vmj.v539i1B.9895.