Nguyễn, T. T., Nguyễn, V. Q., Hồ, S. H., Ngô, T. Y., Ngô, T. A., Nguyễn, T. T., Nguyễn, T. T., Hoàng, X. C., Nguyễn, V. L. và Vũ, T. H. (2024) “ĐẶC ĐIỂM CỦA PHỤ NỮ THỤ TINH TRONG ỐNG NGHIỆM TẠI TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH SẢN QUỐC GIA BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TRUNG ƯƠNG”, Tạp chí Y học Việt Nam, 539(1B). doi: 10.51298/vmj.v539i1B.9904.