Lương, H. T., Đỗ, X. V., Dương, T. T. H. và Lê, V. Đạt (2024) “ĐẶC ĐIỂM VÀ THÁI ĐỘ XỬ TRÍ ỐI VỠ NON Ở TUỔI THAI TỪ 28 TUẦN 0 NGÀY ĐẾN 33 TUẦN 6 NGÀY TẠI KHOA ĐẺ BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI NĂM 2022 ”, Tạp chí Y học Việt Nam, 539(1B). doi: 10.51298/vmj.v539i1B.9905.