Nguyễn, B. T., Lưu, T. Q. A. và Nguyễn, X. T. (2024) “KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH VÕNG MẠC TRẺ ĐẺ NON BẰNG TIÊM BEVACIZUMAB NỘI NHÃN SAU 5 NĂM TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG”, Tạp chí Y học Việt Nam, 539(1B). doi: 10.51298/vmj.v539i1B.9910.