Lê, D. L. và Vũ, N. L. (2024) “PHẪU THUẬT TẠO HÌNH THÀNH BỤNG KẾT HỢP HÚT MỠ - BẢO TỒN MẠCH XUYÊN”, Tạp chí Y học Việt Nam, 539(1B). doi: 10.51298/vmj.v539i1B.9911.