Phạm, H. Đoàn, Vũ, L. C., Đỗ, V. P., Dương, Đăng H. và Nguyễn, H. N. (2024) “ĐÁNH GIÁ AN TOÀN PHẪU THUẬT NỘI SOI CÓ ROBOT HỖ TRỢ CẮT BÀNG QUANG TẬN GỐC TẠO HÌNH BÀNG QUANG TRỰC VỊ”, Tạp chí Y học Việt Nam, 539(1B). doi: 10.51298/vmj.v539i1B.9914.