Thân, V. T., Nguyễn, T. H. và Hán , T. B. H. (2024) “MÔ HÌNH MẮC MỚI BỆNH UNG THƯ TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU HÀ NỘI NĂM 2023”, Tạp chí Y học Việt Nam, 539(1B). doi: 10.51298/vmj.v539i1B.9921.