Phạm, C. P., Đoàn, T. K. C. và Lê, T. T. A. (2024) “TỶ LỆ KIỂU GEN VÀ ALEN CỦA ĐIỂM ĐA HÌNH RS1042034 GEN APOB Ở BỆNH NHÂN RỐI LOẠN LIPID MÁU”, Tạp chí Y học Việt Nam, 539(1B). doi: 10.51298/vmj.v539i1B.9935.