Nguyễn, V. L. và Nguyễn, N. G. (2024) “HIỆU QUẢ DỰ PHÒNG BIẾN CHỨNG BÀN CHÂN THUỔNG CỦA GIÁ KÉO BÀN CHÂN CẢI TIẾN TRONG KÉO DÀI CẲNG CHÂN NÂNG CHIỀU CAO”, Tạp chí Y học Việt Nam, 539(1B). doi: 10.51298/vmj.v539i1B.9939.