Nguyễn, C. T. và Nguyễn, A. T. (2024) “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ U XƠ TỬ CUNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẪU THUẬT NỘI SOI TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TỈNH NAM ĐỊNH NĂM 2024”, Tạp chí Y học Việt Nam, 539(1B). doi: 10.51298/vmj.v539i1B.9940.