Nguyễn, T. K. V. (2024) “HÌNH ẢNH TRÊN PHIM CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH CỦA POLYP MŨI TÁI PHÁT VÀ VIÊM MŨI XOANG”, Tạp chí Y học Việt Nam, 539(1B). doi: 10.51298/vmj.v539i1B.9942.