Nguyễn, T. S. và Đoàn, T. T. T. (2024) “THỰC TRẠNG KIẾN THỨC TUÂN THỦ ĐIỀU TRỊ CỦA NGƯỜI BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH SƠN LA NĂM 2023”, Tạp chí Y học Việt Nam, 539(1B). doi: 10.51298/vmj.v539i1B.9943.