[1]
T. K. Đặng, “KẾT QUẢ PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG NẸP VÍT KHÓA XÂM LẤN TỐI THIỂU ĐIỀU TRỊ GÃY KÍN MÂM CHÀY”, VMJ, vol 540, số p.h 1, tháng 7 2024.