[1]
V. H. Nguyễn, Q. H. Phạm, B. N. Nguyễn, và H. T. Vũ, “ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI SAU PHÚC MẠC HỖ TRỢ TẠO HÌNH KHÚC NỐI BỂ THẬN NIỆU QUẢN Ở TRẺ DƯỚI 2 TUỔI”, VMJ, vol 540, số p.h 1, tháng 7 2024.