[1]
T. T. P. Nguyễn, Đức A. Phạm, T. H. Nguyễn, T. S. Mai, và N. H. Đỗ, “KẾT QUẢ SỬ DỤNG KẾT HỢP MIFEPRISTONE VÀ MISOPROSTOLE TRONG PHÁ THAI NỘI KHOA Ở TUỔI THAI 17 ĐẾN 22 TUẦN TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI”, VMJ, vol 540, số p.h 1, tháng 7 2024.