[1]
N. H. Ngô, H. T. Nguyễn, và T. H. Hà, “ĐẶC ĐIỂM CỦA BỆNH NHÂN TỔN THƯƠNG THẬN CẤP ĐIỀU TRỊ TẠI KHOA HỒI SỨC TÍCH CỰC VÀ CHỐNG ĐỘC BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ VINH”, VMJ, vol 540, số p.h 1, tháng 7 2024.