[1]
M. H. Lương, Q. T. Lê, và T. H. Hà, “ĐẶC ĐIỂM TỔN THƯƠNG THẬN CẤP SAU PHẪU THUẬT TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ ĐA KHOA NGHỆ AN”, VMJ, vol 540, số p.h 1, tháng 7 2024.