[1]
V. S. Nguyễn, V. H. Ngô, P. N. Trần, M. C. Nguyễn, và A. T. Nguyễn, “TƯƠNG QUAN GIỮA CÁC ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH CẮT LỚP VI TÍNH ĐA DÃY VÀ PHÂN TẦNG NGUY CƠ MÔ BỆNH HỌC CỦA U MÔ ĐỆM ĐƯỜNG TIÊU HOÁ TẠI DẠ DÀY”, VMJ, vol 540, số p.h 1, tháng 7 2024.